Polityka prywatności

 1. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administratorem Twoich danych w ramach strony fundacji i serwisu https://fundacjabochinskich.org („Strona”) oraz https://dizajnnawynos.pl (”Serwis”) jest Fundacja Bochińskich na rzecz promocji wzornictwa i polskiej myśli projektowej z siedzibą w Gdyni ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8 m 1, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000926591, NIP: 5862373670, REGON: 520257104. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Dane, w tym dane osobowe, to dane pozyskane za pomocą formularzy w Serwisie i na Stronie oraz pozostawione przez Ciebie w trakcie wizyty w Serwisie i na Stronie. Przetwarzamy dane osobowe takie jak:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
 4. Dane osobowe przetwarzane są:
  • w celach marketingowych w związku z kierowanie do Ciebie reklamy – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań związanych z marketingiem swoich usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
  • w celach związanych z komunikacją z Tobą w celu realizacji projektu Wystawy pudełkowe, który przygotowuje realizuje Fundacja Bochińskich – niezbędność do zawarcia umowy dostępu do Konta w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
  • masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.
 5. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez cały czas świadczenia usług albo do chwili cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w przypadkach gdy podstawa przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużany w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami przez Administratora.
 6. W celu zachowania należytego bezpieczeństwa Twoich danych:
  • używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL),
  • przechowujemy dane na zabezpieczonych serwerach,
  • oświadczamy, że zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 7. Ujawnianie danych osobowych:
  • dane osobowe podawane w Serwisie oraz na Stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób postronnych poza wyjątkiem Nas oraz uprawnionych przez Nas osób,
  • nie przekazujemy danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych,
  • możemy pod-powierzyć dane osobowe w ramach zapewnienia obsługi teleinformatycznej lub przechowywania danych na serwerze. Podpowierzenie odbywa się do podmiotów takich jak
   • MailerLite (MailerLite Ltd., MailerLite, Inc.),
   • Google Analytics (Google LLC).
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje:
  • prawo dostępu do tych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania tych danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo żądania usunięcia danych,
  • prawo do przenoszenia danych i do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 9. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda, cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Podanie danych w czasie korzystania z Serwisu jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy dostępu do konta i możliwości wykorzystywania funkcjonalności Serwisu.
 11. Serwis i Strona używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 12. W Serwisie i na Stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. Administrator korzysta z narzędzi dostępnych w ramach serwisu Facebook przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA, tj. PIXEL Facebooka w celu zarządzania reklamami na Facebooku.
 14. Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy Landingi.com i zmodyfikowany dla celów Fundacji Bochińskich.
 15. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: f.bo@fundacjabochinskich.org